Dekkingsgraad pensioenfondsen verder omhoog

Dekkingsgraad pensioenfondsen verder omhoog

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen beheerd vermogen en pensioenverplichtingen van pensioenfondsen. Vorig jaar lag de dekkingsgraad bij veel fondsen nog onder de 100, hetgeen globaal betekent dat er minder in kas is dan er uiteindelijk uitbetaald moet worden. Inmiddels liggen de dekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen weer boven het – tijdelijk verlaagde – wettelijke minimum. De stijging is te danken een de positieve resultaten op de aandelenmarkten van de fondsen.