Hoogste ziekteverzuim werknemers sinds 2003

Hoogste ziekteverzuim werknemers sinds 2003

Werknemers gaven het vaakst aan te verzuimen vanwege griep of verkoudheid. Ruim 2 procent van de werknemers gaf aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus. Met 5,5 procent was het ziekteverzuimpercentage in 2000 en 2001 het hoogst sinds het CBS startte met deze meetmethode in 1996. Sindsdien is het verzuim gedaald. In 2014 bereikte het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagste niveau, waarna het weer toenam.