Huizenkopers houden vaker oude woning aan voor verhuur

Huizenkopers houden vaker oude woning aan voor verhuur

Volgens het Kadaster zijn het vooral rijtjeswoningen en appartementen die in het bezit blijven van particuliere woningkopers na hun verhuizing. In ruim de helft van de gevallen bevinden deze woningen zich in dezelfde gemeente of regio als het nieuwe huis. Het zijn vooral de wat oudere kopers die dit doen.
Als reden voor het in het bezit houden van de oude woning noemt het Kadaster het lage rendement op sparen. Ook houden meer particulieren hun oude woning aan als een vorm van belegging. De keerzijde daarvan is dat het de krapte op de woningmarkt groeit en de doorstroming belemmert.
Het kopen van een extra woning met als doel deze te verhuren, is steeds minder in trek. De afgelopen tien jaar registreerde het Kadaster 75.000 dergelijke woningtransacties, maar het verschil met de 62.000 kopers die wel verhuizen maar hun oude woning aanhouden, loopt terug.