Iets minder huishoudens met problematische schulden

Iets minder huishoudens met problematische schulden

Uit cijfers blijkt dat de schuldenproblematiek bij zelfstandigen en mensen met een flexibel contract juist toenam. Bij mensen met een vast contract of een uitkering nam het aantal mensen met problematische schulden af. 
Het CBS merkt bij de cijfers wel op dat het vaak enige tijd duurt voordat schulden als problematisch gekenmerkt worden. Ook zijn niet alle schulden in een registratie te vinden, bijvoorbeeld schulden bij familieleden of kennissen. Het kan dus zijn dat huishoudens die door corona in de financiële problemen kwamen op 1 oktober (nog) niet zichtbaar zijn in de geregistreerde problematische schulden.