Laagste aantal faillissementen in 30 jaar

Laagste aantal faillissementen in 30 jaar

In juli 2021 zijn 109 bedrijven en instellingen bankroet verklaard. Dat aantal is exclusief eenmanszaken. In mei 2013 lag het aantal faillissementen op het hoogste niveau met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal afgenomen.
De handel was de bedrijfstak met de meeste faillissementen in juli. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien kende de sector bouwnijverheid de meeste bedrijven die failliet gingen.