Meer vertrouwen in economie

Meer vertrouwen in economie

Met -9 lag het consumentenvertrouwen in mei net onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). 
Voor het eerst sinds de coronacrisis was de koopbereidheid weer positief. Consumenten waren positiever over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in april.