Meeste schade door extreme regenval gedekt

Meeste schade door extreme regenval gedekt

Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden. Pas als het water is gezakt, zal meer duidelijk worden over de omvang van de totale schade, meldt het Verbond van Verzekeraars. 
In samenwerking met onder andere de brandweer zet de Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp biedt bij brand- en waterschade, zich in om de schade aan gebouwen en inboedel zoveel mogelijk te beperken. 
De wateroverlast door neerslag aan gebouwen is meestal verzekerd. In gevallen van overstromende lokale rivieren zoals de Roer en Geul, is het risico bij steeds meer verzekeraars verzekerbaar. De dekking verschilt wel per verzekering en verzekeraar, consumenten en bedrijven moeten hier dus goed naar kijken. 
Het kabinet heeft de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Daardoor wordt het voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk een schadevergoeding te krijgen, óók als de verzekering niets uitkeert.