Nederlandse huizen in één jaar 173 miljard meer waard

Nederlandse huizen in één jaar 173 miljard meer waard

De stijgende huizenprijzen droegen ertoe bij dat de totale zogeheten niet-financiële bezittingen van huishoudens, bedrijven en de overheid vorig jaar zijn opgelopen tot 4,2 biljoen euro (4.200 miljard euro). Woningen zijn inmiddels goed voor bijna 60 procent van het totale bezit van 'de BV Nederland', met een prijskaartje van ruim 2,4 biljoen euro. Dit totale bezit neemt al vijf jaar op rij toe. 
Behalve woningen worden ook onder andere bedrijfspanden, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, machines en installaties en voorraden tot de niet-financiële bezittingen gerekend. “Geldelijke bezittingen zijn behalve geld bijvoorbeeld ook spaartegoeden en beleggingen.”