Slechts kwart Nederlanders financieel gezond

Slechts kwart Nederlanders financieel gezond

Bij het onderzoek bij vijfduizend Nederlandse huishoudens werd niet alleen gekeken naar zaken als schulden of inkomen, maar bijvoorbeeld ook naar de woon-, werk- en leefsituatie, hun houding, gedrag en gevoelens wat betreft inkomsten, uitgaven, sparen, lenen en plannen. Slechts 27 procent van de ondervraagden doet het volgens de onderzoekers goed. 
Volgens de onderzoeker is iemand financieel gezond als die op een comfortabele manier aan huidige en lopende verplichtingen kan voldoen en met financiële zekerheid levensdoelen kan nastreven. Onder de ondervraagden zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. De laatste groep scoort op de meeste vlakken minder goed. Zo hebben mannen een hoger inkomen, kunnen ze daar beter mee rondkomen, hebben ze grotere spaarbuffers en voorspellen ze hun inkomen beter. 
Verder zijn mensen in grote steden minder vaak financieel gezond dan daarbuiten, volgens de onderzoekers omdat er meer zzp'ers en jongeren wonen. Daarnaast krijgen ze vaker met omstandigheden als echtscheidingen en ontslag te maken.