Stormschade rond de 3 miljoen euro

Stormschade rond de 3 miljoen euro

In vergelijking met andere schademomenten is 3 miljoen euro niet erg veel. De schade veroorzaakt door de storm Ciara in februari vorig jaar werd geraamd op zo'n 150 miljoen euro. Recenter zorgden de overstromingen in Limburg nog voor honderden miljoenen euro's aan schade. De tornado's waren erg plaatselijk en hebben voor enkele tientallen mensen veel schade veroorzaakt. Maar de harde wind die over het land waaide, heeft landelijk de meeste schade veroorzaakt, aldus het Verbond van Verzekeraars. Het bedrag van 3 miljoen euro betreft alleen de verzekerde schade. Daarnaast is er nog schade aan de natuur en aan overheidseigendommen, die meestal niet verzekerd is.