Tweede Kamer wil maximumprijs voor energielabel

Tweede Kamer wil maximumprijs voor energielabel

De motie van VVD en SP werd aangenomen in de Tweede Kamer. De Kamer verzoekt de minister nu concreet om een maximumprijs voor het energielabel te hanteren tot 1 januari 2022. De Kamerleden gaan er vanuit dat het aanbod energie-adviseurs tegen die tijd voldoende is en mogelijk het energielabel ook digitaal is aan te vragen. 
Vereniging Eigen Huis is blij met de motie. “Helaas heeft de minister tot op heden teleurstellend weinig acties ondernomen om het energielabel betaalbaar te houden voor huiseigenaren. Wij zijn dan ook blij dat de Tweede Kamer dit nu wel lijkt te doen. We hopen dat de minister hiermee aan de slag gaat.”