Veel verschil in kosten uitvaartverzekering

Veel verschil in kosten uitvaartverzekering

Dat blijkt volgens Infinance uit onderzoek onder elf verzekeraars, waaronder Dela, Ardanta en Monuta. Het type polis, de looptijd en de uitvaartverzekeraar zelf hebben de meeste invloed op de premie die verzekerden betalen. Toch zijn er ook bij vergelijkbare verzekeringen met dezelfde looptijd forse verschillen te ontdekken, zeggen de onderzoekers. Naast de kosten, zit er ook verschil in de voorwaarden, flexibiliteit en keuzevrijheid van de uitvaartverzekeringen, zo zeggen de onderzoekers.
Bij een premietijd van 35 jaar en een verzekerd bedrag van 8.000 euro is het grootste verschil in totaal betaalde premie 3.976 euro. Naast de verschillen in kosten, zijn er ook grote verschillen in de voorwaarden die verzekeraars hanteren, zo blijkt uit het onderzoek. Een aantal verzekeraars past indexatie toe bij hun polissen. Het verzekerde bedrag groeit dan mee met de inflatie en marktbewegingen in de uitvaartbranche. De premie gaat ook omhoog, maar de verzekering blijf wel waardevast. Hierdoor is er altijd genoeg dekking om de crematie of begrafenis te bekostigen.