Verhoging van pensioenen nog niet in zicht

Verhoging van pensioenen nog niet in zicht

Vorige maand dac hten ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW nog dat de financiële positie zou versterken en dat daardoor de pensioenen misschien in 2023 konden worden verhoogd. Zo'n verhoging is er al jaren niet geweest. Zelfs een correctie voor de inflatie – een verhoging om degelijke tred te houden met de inflatie – zat er de afgelopen jaren niet in. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de financiële situatie van de fondsen eerder is verslechterd dan verbeterd. 
Bij ABP zakte de gemiddelde dekkingsgraad van ruim 110 procent eind december naar minder dan 108 procent in januari. Bij metaalfondsen PME en PMT verslechterden de graadmeters eveneens met enkele procentpunten tot respectievelijk circa 105 en 103 procent.