Vier op tien 35-minners overweegt emigratie door woningtekort

Vier op tien 35-minners overweegt emigratie door woningtekort

Door de oververhitte huizenmarkt en het feit dat het vrijwel onmogelijk is een woning te kopen, zegt de helft van de ondervraagden momenteel minder ver in hun leven te zijn dan ze hadden verwacht. Het percentage jongeren dat zich geremd voelt in hun ontwikkeling is met 55 procent het hoogst in de leeftijdscategorie 30 tot 35 jaar. Onder twintigers bedraagt dit 47 procent. Jongeren moeten langer duur huren, waardoor ze pas op latere leeftijd de stap zetten naar samenwonen, trouwen en gezinsuitbreiding. Dat een groot gedeelte van hen zelfs overweegt om te emigreren, laat zien hoe groot de wanhoop is, aldus het bureau.