Ziekteverzuim piekte in april

Ziekteverzuim piekte in april

Met 4,5 procent was het verzuim vorige maand op het hoogste niveau sinds de eerste coronagolf van vorig voorjaar. Vooral in maart 2020 bleven veel mensen thuis, al was toen niet altijd sprake van ziekte. Veel mensen bleven thuis om te voorkomen dat ze besmet raakten met het coronavirus. Daarna daalden de verzuimcijfers, om vervolgens weer op te lopen, met dus een hoogtepunt vorige maand.
Het verzuim was in april het hoogst in de zorg en het onderwijs, respectievelijk 6,1 en 5,2 procent. Wel zien de arbodiensten dat het verzuim in de zorgsector als gevolg van COVID-19 niet langer stijgt, maar stabiliseert.