Faillissement voorkomen dankzij nieuwe wet

Faillissement voorkomen dankzij nieuwe wet

Schuldeisers een onderhands akkoord aanbieden waarmee de schulden van het bedrijf geherstructureerd worden, kon altijd al. Maar tot voor kort hoefden die schuldeisers niet in te stemmen met het akkoord. Dat is veranderd nu de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) per 1 januari 2021 van kracht werd.

Instemmen met akkoord
In de nieuwe regeling kan de rechtbank het akkoord goedkeuren. Dat wordt met een duur woord homologatie genoemd. Door de homologatie worden alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het onderhandse akkoord gebonden. Zij moeten er dan dus mee instemmen. Overigens kan ook voor crediteuren de WHOA gunstig uitpakken. Want de kans dat zij nog iets van hun vordering ontvangen is in dat geval groter dan bij een faillissement.

Voorwaarden WHOA
U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen als u gebruik wilt maken van de WHOA:

Uw bedrijf kan nu of in de nabije toekomst de schulden niet meer betalen en dreigt daardoor insolvent te raken.

Het akkoord moet ertoe leiden dat uw bedrijf na herstructurering van de schulden weer financieel gezond is en dat zo een dreigend faillissement wordt afgewend. Of als uw onderneming geen overlevingskansen meer heeft, moet met het akkoord een beter resultaat behaald worden dan bij een faillissement.

Het akkoord moet haalbaar, doordacht en redelijk zijn. Zo mogen schuldeisers en aandeelhouders door het akkoord niet in een nadeligere positie terechtkomen.

Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet veranderen.

In gesprek gaan
Als u verwacht op korte termijn niet meer aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, kunt u het beste in gesprek gaan met alle partijen die bij uw financiën betrokken zijn. Kunt u met klanten en leveranciers tijdelijke afspraken maken? Wat kan uw bank voor u doen? Vraag ook uw accountant en de Belastingdienst welke mogelijkheden u heeft.

Wij helpen u graag
Vraag ook ons om advies over uw financiën en verzekeringen. Wij kunnen nagaan of u besparingen kunt realiseren op uw verzekeringen. Zijn uw financiën kwetsbaar omdat uw klanten niet op tijd betalen? Dan kan een kredietverzekering wellicht uitkomst bieden. Vraag ons naar de mogelijkheden.