Is uw bedrijfspand onderverzekerd?

Is uw bedrijfspand onderverzekerd?

Uw bedrijfspand is voor een bepaald bedrag verzekerd. Dit is het maximale bedrag dat de verzekeraar uitkeert bij schade. Dat zou voldoende moeten zijn om het oorspronkelijke gebouw op dezelfde plek met dezelfde bestemming te herbouwen: de herbouwwaarde.

Gestegen kosten
De herbouwwaarde is nu een punt van zorg. Want nieuwbouwprojecten moeten tegenwoordig voldoen aan het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ waardoor er bijna energieneutraal gebouwd moet worden. Ook op andere gebieden, zoals brandveiligheid, zijn de wettelijke eisen aangescherpt. Daarnaast zijn door de inflatie en geopolitieke gebeurtenissen de kosten voor bouwmaterialen flink gestegen. En veel ondernemers willen hun bedrijfspand verbouwen of verduurzamen. Ook die veranderingen hebben invloed op de herbouwwaarde en de risico’s op schade. De kosten voor het bouwen en herbouwen van panden zijn door al die ontwikkelingen behoorlijk gestegen.

Te lage schade-uitkering
Met een hogere herbouwwaarde zou het verzekerde bedrag ook omhoog moeten. Nu vindt er weliswaar ieder jaar een indexatie plaats, maar de gestegen herbouwkosten worden daarin volgens ABN Amro lang niet altijd volledig meegenomen. Er kan dan al snel sprake zijn van onderverzekering. Volgens ABN Amro zijn bedrijfsgebouwen zo’n 20% tot 50% onderverzekerd. Als bij onderverzekering uw bedrijfsgebouw door brand getroffen wordt, krijgt u onvoldoende uitgekeerd om de schade te herstellen. Reden genoeg dus om uw gebouwenverzekering weer eens te laten controleren.

Bent u onderverzekerd?
Er zijn verschillende manieren om de herbouwwaarde van een pand vast te stellen. Veel verzekeraars bieden een waardebepaling aan en koppelen daar een garantie tegen onderverzekering aan. Een tweede mogelijkheid is een taxatie om de herbouwwaarde vast te stellen. Wat in uw situatie nodig is, hangt af van het pand dat u verzekert. Wij bekijken graag de voorwaarden en verzekerde bedragen van uw gebouwenverzekering, gaan na of in en welke mate u onderverzekerd bent en adviseren over wat u moet doen om de onderverzekering ongedaan te maken.

Wat verzekert u?
Ook bespreken we met u of de dekking nog past bij uw wensen. Want een gebouwenverzekering vergoedt niet alleen schade door brand. Ook schades door storm, inbraak, water, ontploffing blikseminslag, smeltwater en vandalisme vallen onder de dekking. Verder zijn opruimingskosten en bereddingskosten meeverzekerd. Dat zijn kosten om beschadigd materiaal af te voeren en kosten om schade te voorkomen of te verminderen. Verhuurt u (een deel van) het pand? Dan mist u na een ingrijpende brand huurinkomsten. Ook die schade kunt u meenemen op de gebouwenverzekering. Hoe zien die dekkingen er op uw polis uit?

Wilt u een deskundig advies over de gebouwenverzekering? Neem dan contact op met ons kantoor.