Steeds vaker conflicten met aannemers

Steeds vaker conflicten met aannemers

Sinds de energieprijzen vorig jaar door het dak gingen, is de belangstelling voor verduurzaming flink toegenomen. Inmiddels zijn in Nederland twee miljoen woningen voorzien van zonnepanelen. Ook zijn er in 2022/2023 heel veel woningen geïsoleerd. Toch is niet iedere huizenbezitter in een juichstemming als zij besloten hebben energiebesparende maatregelen te treffen. Door personeels- en materiaaltekort zijn er vaak lange wachttijden. En door de werk- en tijdsdruk zijn aannemers soms slordig of nalatig. De kwaliteit van het geleverde werk laat dan te wensen over. Soms komen werklui zelfs niet opdagen hoewel er al een aanbetaling is gedaan. Dat leidt tot conflicten die niet altijd in onderling overleg worden opgelost. Het aantal juridische hulpvragen bij verzekeraars is dan ook toegenomen.

Afspraken schriftelijk vastleggen
Veel conflicten ontstaan doordat er niets op papier is vastgelegd. Dan kunt u eindeloos twisten over wat er nu precies was afgesproken. Met een aannemersovereenkomst waarin een (ver)bouwgarantie- en waarborgregeling is opgenomen, kunt u heel wat verbouwingsconflicten voorkomen. U mag dan geld vasthouden voor het geval er problemen zijn met de oplevering of als u in de eerste drie maanden na oplevering gebreken ontdekt. U betaalt de aannemer het laatste bedrag pas als alle gebreken verholpen zijn.

Rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten
Stel dat het geschil met de aannemer niet goed wordt opgelost. Wat doet u dan? Stapt u naar de rechter? Een rechtszaak kan behoorlijk duur zijn. Maar over die kosten hoeft u zich geen zorgen te maken als u een rechtsbijstandverzekering heeft met een module voor consument en wonen. U wordt dan geholpen als u problemen heeft met een aannemer of klusjesman. Maar ook als onenigheid met de buren over overlast of de erfgrens leidt tot een rechtszaak. U kunt op de rechtsbijstandverzekering ook modules opnemen voor andere conflicten, bijvoorbeeld in verkeerssituaties en bij ontslag.

Neem contact op voor advies
Klop bij ons aan als u een advies wilt over de rechtsbijstandverzekering. Wij bespreken met u welke dekkingen voor u van belang zijn. Ook gaan we na of u op andere polissen misschien al een dekking heeft, bijvoorbeeld op de auto- of reisverzekering. De premie van uw rechtsbijstandverzekering hangt onder meer af van de dekking en uw eigen risico. Maar de ene verzekeraar is voordeliger dan de andere. Daar zullen wij als uw adviseur op letten. Wees wel op tijd met afsluiten. Alleen conflicten die u niet voorzag op het moment van afsluiten, worden in behandeling genomen.