Van eenmanszaak naar bv. Wanneer moet u overstappen?

Van eenmanszaak naar bv. Wanneer moet u overstappen?

Er zijn twee redenen om over te stappen van een eenmanszaak naar een bv.  De eerste is belastingtechnisch. Met een eenmanszaak vallen zaak en privé samen. Uw winst (omzet minus inkopen en kosten) wordt belast in box 1. U heeft recht op zelfstandigenaftrek en mkb winstvrijstelling. Over het bedrag dat overblijft betaalt u inkomstenbelasting. Een inkomen tot € 73.071 wordt voor 36,93 % belast. Over het bedrag daarboven betaalt u 49,50% belasting.

Loonbelasting inhouden
Met een bv worden zaak en privé als het ware gescheiden. De winst wordt belast in box 2. Daar wordt vennootschapsbelasting over geheven. De vennootschapsbelasting is 19% over de eerste 200.000 euro en boven dit bedrag 25,8%. U heeft geen recht op zelfstandigenaftrek en mkb winstvrijstelling, maar u mag van de winst wel uw eigen loon aftrekken. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de bv u als directeur minimaal 51.000 euro per jaar betaalt als loon. Over dat loon houdt de bv loonbelasting in.

De vraag is welke constructie financieel het meest gunstig voor u uitpakt. U kunt uit laten rekenen bij welke winst het omslagpunt ligt. Gaat u over dat bedrag heen, dan kunt u overwegen of een bv voor u een betere rechtsvorm is. Bedenk wel dat belastingregels ieder jaar veranderen en dat het omslagpunt daarom ook ieder jaar ergens anders ligt.

Aansprakelijkheid
Niet alleen de belastingen zijn van belang bij uw keuze voor een bv. Want een ander verschil met een eenmanszaak is de aansprakelijkheid bij schulden en een faillissement. Met een eenmanszaak kunnen schuldeisers aanspraak maken op privébezittingen zoals uw woning, auto of spaargeld. Met een bv gaat alleen de zaak als rechtspersoon failliet. U raakt als aandeelhouder dan wel het kapitaal kwijt dat u in de bv hebt geïnvesteerd. Maar privé loopt u geen risico, tenzij aantoonbaar is dat het faillissement is ontstaan doordat u fout heeft gehandeld.

Verzekeringen en inkomenszekerheid
Wanneer u overweegt om uw bedrijf over te zetten van een eenmanszaak in een bv, neem dan ook contact op met ons. Wij gaan na wat de gevolgen zijn voor uw verzekeringen en voor uw inkomenszekerheid. En we adviseren u over financiële regelingen die voor u van belang worden.