Voorkom claims en beperk uw aansprakelijkheid

Voorkom claims en beperk uw aansprakelijkheid

U heeft zich goed verzekerd, maar elke verzekering kent zijn grenzen. Zo zijn er situaties denkbaar dat uw verzekeraar u niet kan helpen als uw bedrijf schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld als de omvang van een schade niet te overzien is. Of als een gebeurtenis zo risicovol is dat aansprakelijkheid niet of alleen tegen een zeer hoge premie te verzekeren is. Directe schade is daarom vaak verzekerd tot een bepaald maximum. En schade die het gevolg is van een eerdere schade is bij veel verzekeraars zelfs helemaal niet gedekt.

Beperking in algemene voorwaarden
Maar als de verzekeraar het schadebedrag niet betaalt, draait u dan op voor de kosten? Dat hoeft niet als u een beperking van aansprakelijkheid opneemt in uw algemene voorwaarden. U legt dan vast dat u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor materiële gevolgschade uitsluit. En voor directe schade kunt u de aansprakelijkheid beperken tot het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert. Inhoudelijk mag de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet in strijd zijn met de wet, openbare orde, of goede zeden. En als u door opzet of bewuste roekeloosheid schade veroorzaakt, is aansprakelijkheid nooit uitgesloten.

Ondernemers, consumenten en leveranciers
Houd er bovendien rekening mee dat u de aansprakelijkheid vrijwel alleen kunt beperken bij overeenkomsten met een andere ondernemer. Voor contracten met consumenten geldt als hoofdregel dat u uw aansprakelijkheid niet mag uitsluiten of beperken. Consumenten worden namelijk gezien als de zwakkere partij die beschermd moet worden. En ten slotte: u kunt aansprakelijkheid beperken, maar uw leveranciers kunnen dat ook doen. Stel u daarom op de hoogte van de algemene voorwaarden van de bedrijven waar u zaken mee doet. U weet dan waar u (niet) op kunt rekenen als de onderneming aansprakelijk wilt stellen voor schade die u door hun toedoen heeft opgelopen.

Juridische risico’s bespreken
Het risico van aansprakelijkheid laat maar weer eens zien hoe belangrijk algemene voorwaarden zijn. Weet u niet hoe u die moet opstellen? Als u lid bent van een brancheorganisatie kunt u daar vragen of zij algemene voorwaarden hebben die u kunt gebruiken. Ook de Kamer van Koophandel heeft voorbeelden van algemene voorwaarden. Vraag ons bovendien hoe u juridische risico’s kunt verzekeren. Wij kijken dan naar uw aansprakelijkheidsverzekering(en), maar bespreken ook wat u kunt hebben aan een rechtsbijstandsverzekering. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw algemene voorwaarden laten checken. Wordt u betrokken bij een juridische proces, dan kunt u rekenen op professionele hulp en advies.