Inzicht in uw financien maakt totaaladvies mogelijk

Inzicht in uw financien maakt totaaladvies mogelijk

U heeft een aantal schadeverzekeringen, een hypotheek, een lening, spaargeld en misschien nog levensverzekeringen of een aanvullende pensioenregeling. Die producten heeft u soms afgesloten op basis van ons advies, maar soms ook op eigen initiatief. Wat wij voor u hebben gedaan, weten we wel. Maar wat u zelf heeft geregeld, is bij ons onbekend. Dat kan nadelig voor u zijn, omdat wij dan bij onze advisering iets over het hoofd kunnen zien.

Uw financiën doorgelicht
Daarom nodigen wij u uit om uw totale financiën aan ons voor te leggen. Wij beoordelen of uw financiële producten (nog) voldoen en of verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij kijken we naar de volgende punten:

Hoe is uw persoonlijke en uw financiële situatie? Uw levensfase, uw gezinssamenstelling, koop- of huurwoning, uw inkomen en uw vermogen. Welke financiële risico’s loopt u? Wat zijn uw wensen voor de korte en de lange termijn?

Welke financiële producten heeft u? Waarom heeft u die indertijd afgesloten? En in hoeverre passen uw financiële regelingen nog bij uw risico’s en voldoen ze nog aan uw wensen en behoeften?

Sluiten de verschillende producten goed op elkaar aan? Bent u bijvoorbeeld over- of onderverzekerd? In hoeverre heeft u inkomensvoorzieningen nodig om een financiële klap op te vangen als u ook over vermogen beschikt? Welke regelingen op uw werk helpen u in moeilijke tijden en wat heeft u zelf geregeld? Is uw pensioen straks voldoende om uw toekomstige hypotheeklasten te betalen?

Wat kan er beter geregeld worden op financieel gebied met het oog op uw huidige situatie en uw toekomstwensen? Moet er iets worden aangepast, bijvoorbeeld uitgebreidere of juist minder uitgebreide dekkingen van uw verzekeringen? Uw hypotheek versneld aflossen of oversluiten? Meer of een andere vorm van vermogensvorming om toekomstige doelen te bereiken? Leningen samenvoegen of versneld aflossen?

Bent u bij de huidige aanbieder het beste af? Kunt u eventueel overstappen en wat zou dat u opleveren?

Beter advies en betere service
U ziet: als wij op de hoogte zijn van al uw financiële regelingen, kunnen wij een advies geven waarin al die regelingen op elkaar afgestemd zijn. Maar daar blijft het niet bij. Als wij uw aanspreekpunt zijn voor alle financiële kwesties, kunt u met vragen en zorgen altijd bij ons terecht. Uw schadeclaims kunnen we vlot en netjes afwikkelen. Als er in uw persoonlijke omstandigheden of in uw inkomen of vermogen iets verandert, bespreken wij de gevolgen voor uw financiële regelingen. Wij zorgen er dan voor dat allerlei aanpassingen tot in de puntjes geregeld worden.

Stelt u een verbetering van ons advies op prijs? Neem dan contact op met ons kantoor voor een gesprek over uw totale financiën.