Ruzie met de buren. Heeft u rechtsbijstand nodig?

Ruzie met de buren. Heeft u rechtsbijstand nodig?

Volgens het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, heeft één op de drie Nederlanders wel eens te maken met woonoverlast. Maar wat kunt u doen in zo’n situatie? Ga eerst eens praten en leg uit wat uw bezwaren zijn. Uw buren zijn zich misschien niet bewust van de overlast die u ervaart. De meeste mensen zijn welwillend om een probleem te helpen oplossen. Regelmatig contact en overleg met de buren is sowieso aan te raden.

Mediator en burenrecht
Is het geschil niet eenvoudig op te lossen? Schakel dan een derde in. Dat kan een wijkagent zijn of een professionele mediator. Om uw verhaal zo overtuigend mogelijk te maken, kunt u foto’s maken van een bepaalde situatie. Bewaar ook e-mails en whatsapp berichten en noteer afspraken of gebeurtenissen. Bij mediaton zal ook gekeken worden naar uw rechten en plichten. In Nederland kennen we daarvoor een uitgebreid burenrecht. Die bepalingen zijn van zogenaamd regelend recht. U mag daar als buren van afwijken door een overeenkomst met elkaar te sluiten. Daarnaast kunt u regels van burenrecht vinden in plaatselijke verordeningen.

Juridische stappen
Wordt het conflict ook met mediation niet opgelost? Dan kunt u naar een wetswinkel, rechtswinkel of het Juridisch Loket stappen. Daar kunnen ze u adviseren over mogelijke juridische stappen. Ziet u geen andere oplossing dan een gang naar de rechter? Dan heeft u rechtsbijstand nodig, maar die is helaas niet gratis. U komt alleen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand als u een zeer laag inkomen heeft. Is dat niet het geval, dan betaalt u alles zelf. Dat kan een dure kwestie worden. Een advocaat bijvoorbeeld vraagt al gauw 200 tot 300 euro per uur. En dan komen daar nog andere kosten bovenop.

Rechtsbijstand bij verschillende conflicten
Een conflict met de buren is slechts één situatie waarin u rechtsbijstand nodig kunt hebben. Maar ook op andere momenten kunnen er geschillen ontstaan. Denk aan verkeerssituaties, conflicten met aannemers of ontslag. Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u zich over de kosten van een rechtshulp geen zorgen te maken. U kunt rekenen op professionele juridische hulp, van advies en bemiddeling tot daadwerkelijke juridische bijstand in een rechtszaak.? Wilt u weten welke rechtsbijstandsverzekering voor u geschikt is? Neem dan contact met ons op voor advies.