Vier tips om eerder te kunnen stoppen met werken

Vier tips om eerder te kunnen stoppen met werken

Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU),
Uw werkgever kan u tot uw pensioendatum een uitkering geven volgens de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Van de regeling werd vrijwel geen gebruikgemaakt omdat uw werkgever over het bedrag 52% btw betaalde. Maar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 geldt er een belastingvrijstelling voor de RVU. Dat maakt de regeling weer aantrekkelijk. U komt alleen voor de RVU in aanmerking als u maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd zit. Ook is uw werkgever niet verplicht de regeling aan te bieden. En een RVU-uitkering is maximaal 2.182 euro bruto per maand.

Schuiven met pensioendatum
U kunt uw werknemerspensioen vaak al voor de pensioendatum in laten gaan. Omdat u dan over een langere periode uitkeringen ontvangt, gaat het maandbedrag wel omlaag. En als u eerder stopt met werken, bouwt u ook minder lang pensioen op. Ook dat is van invloed op de uiteindelijke pensioenuitkeringen. Zoek goed uit of u genoeg heeft aan het pensioen en bedenk daarbij dat u pas later AOW krijgt. Hoe gaat u dat gat dichten?

Verhuizen naar kleinere woning
In de eigen woning van veel 60-plussers zit een flinke overwaarde. Als u uw woning verkoopt en kleiner gaat wonen, komt die overwaarde beschikbaar en zo kunt u misschien de periode tot uw pensioen financieel overbruggen. Liever niet verhuizen? Vraag ons wat uw mogelijkheden zijn om uw hypotheek te verhogen. Dankzij het extra bedrag kunt u misschien eerder stoppen.

Parttime werken
Kunt u geen gebruikmaken van de RVU en ontvangt u te weinig als u uw pensioen eerder in laat gaan? Dan kunt u misschien toch van meer vrije tijd genieten door uw pensioenuitkering aan te vullen met inkomsten uit deeltijdwerk. Twee dagen werken en vijf dagen vrij, hoe klinkt dat? Dat kan zelfs aantrekkelijk blijven na uw pensioenleeftijd.

Bespreek uw wensen met ons
Wilt u eerder stoppen met werken? Bespreek met ons uw mogelijkheden. De belangrijkste vragen in dat gesprek zijn hoeveel u per maand ontvangt als u eerder stopt én hoeveel u dan eigenlijk nodig heeft. Heeft u nog spaargeld, is uw hypotheek afgelost en zijn uw kinderen financieel zelfstandig? Dan is een lager maandinkomen misschien niet zo’n probleem.

Zit u nog ver van uw pensioen af, maar weet u nu al dat u tegen die tijd eerder wilt stoppen met werken? Laat ons voor u dan een financieel plan maken zodat u zorgt voor een stabiel inkomen en vermogensgroei en u uw wensen op de korte en de lange termijn financieel kunt realiseren.