Waarom het partnerpensioen aandacht verdient

Waarom het partnerpensioen aandacht verdient

Als een van u overlijdt wat zijn dan de financiële gevolgen voor de achterblijvende partner? Als u bij uw werkgever pensioen opbouwt, is er een grote kans dat uw partner recht heeft op nabestaandenpensioen als u overlijdt. Hij of zij ontvangt dan direct een uitkering, ook als de pensioenleeftijd nog niet bereikt is. Uw partner moet wel aangemeld zijn bij het pensioenfonds. Bent u gehuwd, dan gebeurt dat automatisch. Woont u samen dan moet u uw partner zelf aanmelden.

Controleer de nabestaandenregeling
De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van een aantal factoren. Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u nagaan wat uw nabestaanden (dus ook uw kinderen) aan pensioen ontvangen als u overlijdt. Bedenk goed dat het nabestaandenpensioen kan tegenvallen. Het kan bijvoorbeeld vervallen als u van werkgever verandert of werkloos wordt. Ook kan het zijn dat de uitkering stopt als de achtergebleven partner opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Bovendien wordt er straks een nieuw pensioenstelsel van kracht. De regels rondom nabestaandenpensioen worden dan anders. Wij houden u daarvan op de hoogte als het zover is.

Financiële situatie nabestaanden
Is het nabestaandenpensioen erg laag of zelfs afwezig? Dan is het de vraag of uw gezin op dezelfde manier door kan blijven leven. Dat hangt af van de financiële situatie. Heeft de achterblijvende partner zelf inkomsten uit salaris of AOW, eventueel aangevuld met toeslagen? Is er spaargeld? Kan de partner de hypotheeklasten betalen en hoe lang loopt die hypotheek nog? Zijn er kinderen die financieel afhankelijk zijn? Soms heeft de achtergebleven partner recht op een Anw-uitkering van de overheid. Het inkomen moet dan erg laag zijn, de partner mag de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en de zorg hebben over thuiswonende kinderen onder 18 jaar of minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn.

Laat u adviseren over een passende oplossing
Heeft u zo uw twijfels over het nabestaandenpensioen? Dan kunt u maatregelen treffen. U kunt bijvoorbeeld een levensverzekering afsluiten waarmee uw partner een uitkering ontvangt als u overlijdt. Daarmee kan de hypotheek afgelost worden of het inkomen worden aangevuld. Er zijn verschillende soorten nabestaandenverzekeringen en de premies zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Ga met ons in  gesprek over de financiële zekerheid voor uw nabestaanden. Wij analyseren uw situatie, maken berekeningen en adviseren u over passende oplossingen.